Doelstelling CO2-prestatieladder

Voor het traject dat we zijn ingeslagen met betrekking tot CO2-reductie hebben we als sector een doelstelling geformuleerd.

 

In lijn met de overkoepelende reductiedoelstelling van De Hoop Terneuzen, is het doel de totale CO2-emissie in 2020 met 20% te reduceren (t.o.v. basisjaar 2010). Om dit te bereiken wordt een jaarlijkse reductie van 2% nagestreefd.

In ons energiebeleid (zie ‘downloads`) leest u hoe wij deze doelstelling willen gaan halen en wat de kwantitatieve doelstellingen per scope zijn.

 

Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats om te bezien of we voldoen aan het gestelde doel.

 


Meer informatie

Vragen, opmerkingen en/of suggesties kunnen gestuurd worden aan CO2prestatieladder@dehoop.nl.