Initiatieven CO2-prestatieladder

Groene stroom met Windkracht220

We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo willen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van de opwarming van de aarde. Daarom staan vermindering van het gebruik van energie en energie-efficiency centraal in ons energiebeleid.

Het inkopen van energie dat op een duurzame en verantwoorde wijze is opgewerkt maakt daar ook deel van uit. Bouwgrondstoffensector De Hoop

Nederland B.V. is daarom in 2012 overgeschakeld op stroom die voor 100% is opgewekt door Nederlandse windmolens, windkracht 220.

 

Windenergie is een duurzame energiebron. Bij de opwekking van elektriciteit met behulp van windturbines komen geen schadelijke stoffen vrij. Windenergie is tevens een onuitputtelijke bron, omdat het altijd zal blijven waaien.


Download hier het certificaat ‘windkracht220’.

 

 


 

Luxovit: besparen op openbare verlichting en energieverbruik

Als leverancier van bouwgrondstoffen nemen wij onze verantwoordelijkheid ten aanzien van onze medewerkers, leveranciers, klanten en omgeving. Om deze verantwoordelijkheid vorm te geven is eind 2011 de werkgroep ‘reflectie’ opgericht.
 
De werkgroep ‘reflectie’ zet zich met behulp van branchegenoten en onderzoeksbureaus in om middels het toepassen van reflecterende bouwgrondstoffen in het wegdek een verhoogde mate van veiligheid te creëren (vanwege betere contrastwerking) voor de weggebruikers.

Daarnaast is het mogelijk om te besparen op energie door het reduceren van de lichtintensiteit en het vergroten van mastafstanden van straat- en openbare verlichting.
 
De reflecterende bouwgrondstof die we hiervoor kunnen leveren is Luxovit®; een witte steenslag met een hoog reflectiegehalte. Door Luxovit® toe te passen in de deklaag van asfalt of betonproducten kan er worden bespaard op openbare verlichting en energieverbruik. Dit resulteert in een lager Co2-uitstoot.

 


Meer informatie Vragen, opmerkingen en/of suggesties kunnen gestuurd worden aan CO2prestatieladder@dehoop.nl.