Disclaimer

De Hoop Bouwgrondstoffen heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en spant zich er voor in de inhoud regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Toch is het mogelijk dat de website(s) onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor op enigerlei wijze ontstane directe, incidentele of indirecte schade, verplichting of verantwoordelijkheid voortvloeiend uit informatie op onze website(s) en zijn op generlei wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of tijdelijk onbereikbaar zijn van onze website.