BBZ Recycling BV

In Bergen op Zoom beschikt De Hoop over een moderne puinbreker speciaal toegespitst om betonpuin herbruikbaar te maken om terug te leveren aan de betonindustrie.

Om een circulaire economie te doen slagen is het van belang dat we hoogwaardige afvalstromen zoals schoon betonpuin opwaarderen tot een granulaat wat grind kan vervangen in beton. Op die wijze besparen we primaire granulaten en hergebruiken we op een waardevolle manier deze reststromen.Van de materialen die niet geschikt zijn om terug te leveren aan de betonindustrie wordt menggranulaat 0/31,5 geproduceerd. 

Materiaal wat van een laagwaardige kwaliteit is kan opgewaardeerd worden met toevoeging van LD-Mix om zo een hoogwaardig hydraulisch menggranulaat van te produceren. Hydraulisch menggranulaat met de toevoeging van maximaal 10% LD-mix heeft vergelijkbare eigenschappen als betongranulaat in de toepassing van funderingen.

Puin-inname:

Bij BBZ accepteren wij onderstaande materialen. Neemt u contact met ons op voor prijzen en voorwaarden.

  • Schoon betonpuin zoals betonklinkers, trottoirbanden e.d.
  • Beton- en/of metselwerkpuin
  • Onzuiver beton- en/of metselwerkpuin

Producten:

BBZ produceert de volgende producten:

Uiteraard voldoen al onze materialen aan de strengste kwaliteitseisen en zijn ze gecertificeerd volgens de juiste normen. U kunt de certificaten vinden op onze downloadpagina.

 

Locatie & openingstijden:

 

 

BBZ zit op dezelfde locatie als Zand- en Grindhandel Bergen op Zoom. Bezoek die pagina voor de verdere contactgegevens, adres en openingstijden.

 

BBZ 2