Meer dan 100 jaar verankerd in de bouw

De Hoop Terneuzen | Totaalleverancier voor de bouw

De Hoop Terneuzen is een familiebedrijf opgericht in 1911. De groep bestaat nu uit meer dan veertig vestigingen, voornamelijk in Nederland en België. Het hoofdkantoor van Groep De Hoop is gevestigd in Terneuzen.

 

De organisatie is leverancier en producent van bouwgrondstoffen, eindproducten en diensten ten behoeve van de bouw. De bedrijfsactiviteiten zijn verdeeld over vijf sectoren, gebaseerd op de aard van de producten en diensten.

 

Ondernemerschap in ons denken en handelen is leidend.

 

Groep De Hoop streeft naar continuïteit door evenwicht op de lange termijn als zelfstandig familiebedrijf. Deze toekomstvisie betekent in de praktijk het realiseren van een evenwicht in handelen en een evenwicht in het totaalpakket aan producten dat alle De Hoop-bedrijven gezamenlijk te bieden hebben.


"Groep De Hoop is toeleverancier aan de bouw, hoofdzakelijk in Nederland en België."


 

Doelstelling Groep De Hoop

Groep De Hoop is toeleverancier aan de bouw, hoofdzakelijk in Nederland en België. Onze ondernemingen bieden een totaalpakket aan kwalitatief hoogwaardige bouwgrondstoffen en –producten aan voor iedere fase van het bouwproces.

 

Met de centrale waarden: continuïteit, evenwicht en loyaliteit, is De Hoop al meer dan 100 jaar verankerd in de bouw. Dankzij de binnen de bedrijven opgebouwde kennis en ervaring, is de organisatie een betrouwbare partner voor al haar relaties.

 

 
Wij weten de vaak langlopende relaties met afnemers en leveranciers op waarde te schatten en dragen met vakkundig productadvies en een flexibel logistiek proces bij aan succesvolle bouwprojecten.

 

Continuïteit van onze organisatie op de lange termijn wordt gewaarborgd door onze stevige en solide financiële basis. Hiermee scheppen wij een omgeving waarin het goed samenwerken is met Groep De Hoop, voor zowel onze relaties als onze medewerkers.


"Door de kennis en de ervaring van onze medewerkers op deze wijze te bundelen, bieden wij toegevoegde waarde aan onze relaties."


 

Missie De Hoop Terneuzen

Continuïteit als zelfstandig familiebedrijf op lange termijn staat voorop in de activiteiten van De Hoop Terneuzen.

 

Dankzij de veelzijdige samenstelling van onze Groep, beschikken wij over een breed gamma aan producten en een grote hoeveelheid aan kennis en ervaring. Gezamenlijk met onze dochterondernemingen profileren wij ons hiermee als

 

totaalleverancier voor de bouw.

  

Onze bedrijven zijn in vijf sectoren ondergebracht. Binnen de sectoren vindt samenwerking tussen bedrijven plaats, maar ook sectoroverschrijdende samenwerking maakt deel uit van de kracht van onze Groep. Door de kennis en de ervaring van onze medewerkers op deze wijze te bundelen, bieden wij toegevoegde waarde aan onze relaties.


 

Meer informatie

Vragen, opmerkingen en/of suggesties kunnen gestuurd worden aan info@dehoop-bouwgrondstoffen.nl