PFAS en zeezand

01 oktober 2019

PFAS in Zee-, Westerschelde- en Doelzand.

Er is veel te doen over de chemische stof PFAS. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA perfluoro octanoic acid  en PFOS perfluoroctaansulfonaten . PFAS zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door emissies en incidenten, zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater.

Vanaf 1 oktober 2019 moet men kunnen aantonen dat er geen PFAS zit in grond, bagger en zand wat wordt toegepast in de Nederlandse bodem.

Uit onderzoeken die uitgevoerd zijn in september 2019 is gebleken dat voor de 3 zandsoorten die De Hoop produceert geen PFAS is aangetroffen. Het betreft het zeezand, Westerscheldezand en Doelzand. Dit betekent dat u het vrij, zonder verdere controle of restricties kunt toepassen in de Nederlandse bodem. Wij zullen dit regelmatig blijven controleren.

In de toekomst verwachten wij dat de metingen van PFAS zullen worden meegenomen in de reguliere milieutechnische onderzoeken onder BRL9313 waaronder deze zanden geleverd worden. De Hoop is hierover in gesprek met o.a. KIWA en de Nederlandse Vereninging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen.