BGS-Base

Voor het creëren van een zeer stabiele funderingslaag wordt BGS-Base toegepast. Met eigenschappen als een hoge verbrijzelingsweerstand, een hoekige korrelvorm en specifieke korrelopbouw draagt dit materiaal, na verdichting, bij aan een stabiele fundering.

BGS-Base is een NL-BSB gecertificeerd funderingsmateriaal.  Dit product is geschikt als ongebonden funderingslaag onder een licht belaste elementenverharding en als ongebonden halfverharding voor bouwwegen en servicewegen voor bijvoorbeeld windmolens.

Van een werk in Hazerswoude is een filmpje gemaakt waarin de toepassing verder wordt toegelicht.

 

Afmetingen

  • 0/16 mm

Meer informatie over BGS-Base?

Projecten met BGS-Base