BGS-Base

Voor het creëren van een zeer stabiele funderingslaag wordt BGS-Base toegepast. Met een eigenschappen als een hoge verbrijzelingsweerstand, een hoekige korrelvorm en specifieke korrelopbouw draagt dit materiaal, na verdichting, bij aan een stabiele fundering.

BGS-Base is een NL-BSB gecertificeerd funderingsmateriaal 0/32.  Dit product wordt toegepast onder asfalt-, beton- of elementen verharding.

Meer informatie over BGS-Base?