BGSPad

BGSPad is een hoogwaardige halfverharding, en biedt een natuurlijke uitstraling en optimale draagkracht voor diverse toepassingen zoals parken, wandelgebieden, fietspaden en parkeerplaatsen. Een halfverharding is een verzamelnaam voor materiaal dat meer draagkracht biedt dan de originele ondergrond. Het heeft vaak een natuurlijke uitstraling maar is hard genoeg om over te lopen, fietsen en bijvoorbeeld licht motorisch verkeer. 

BGSPad wordt in Nederland vervaardigd als een samengesteld product dat alle voordelen van een perfecte halfverharding combineert.

Eigenschappen van BGSPad

  • Eenvoudige aanleg
  • Voorkomt onkruidgroei
  • Hoge weerstand tegen spoorvorming
  • Zelfherstellend vermogen
  • 100% gerecycled product

Voor BGSPad hebben wij een aparte LinkedIn-pagina waar wij regelmatig nieuwe referentiewerken presenteren.

Bekijk referentiewerken op LinkedIn

Tips voor het aanleggen van BGSPad:

1. Graaf een cunet van ca. 20 à 25 cm diep.

2. Breng een laag van 10-12 cm zand of menggranulaat aan en verdicht deze.

Verdicht het zand met een trilplaat of wals. Bij een grote belasting of grote zijdelingse druk kan ervoor gekozen worden een kantopsluiting aan te brengen.

3. Verwerk 10 à 15 cm BGSPad met voldoende vochtigheid voor het natuurlijke verhardingsproces.

Let op dat BPSPad voldoende vochting wordt aangebracht. 10 à 15% vocht is noodzakelijk om het natuurlijke verhardingsproces te starten!

4. Verdicht BGSPad met een wals.

Afhankelijk van de buitentemperatuur en de luchtvochtigheid kan het enkele dagen duren voordat BGSPad voldoende uithard voor het eerste gebruik. 

Raadpleeg onze downloads voor meer aanlegtips voor BGSPad.

 

Toepassingsvoorwaarden:

BGS pad alleen toepassen als half-verharding conform de verwerkingsvoorschriften.

BGS Pad voldoet aan de eisen van het besluit bodemkwaliteit en is gecertificeerd conform BRL 9345. BGS Pad is tevens gecertificeerd conform BRL9310 voor de toepassing in half-verhardingslagen.

Afmetingen

  • 0/8 mm

Projecten met BGSPad