Duomix

Duomix is een ideaal licht gebonden funderingsmateriaal, bestaande uit een mengsel van gebroken LD-staalslak en gegranuleerde hoogovenslak. Dankzij de hoekige korrelvorm en de korrelopbouw ontstaat, na verdichting, een funderingslaag met een hoog draagvermogen. Bovendien worden aslasten goed opgevangen en naar de ondergrond verspreid.

Duomix is te gebruiken als funderingslaag onder straatlagen.

IN NIEUWBOUWWIJKEN 
Nieuwbouw wijken met nieuwe bestrating zijn zeker in de aanlegfase gevoelig voor spoorvorming. Ook bij oplevering blijven natuurlijk verhuiswagens en periodiek  de vuilnisauto een zwaardere belasting vormen. Op de funderingslaag van Duomix komt bij elementen een laag zand van ca.3 cm.

OP INDUSTRIETERREINEN 
Op terreinen met intensief vrachtverkeer zoals industrieterreinen, terminals e.d. is Duomix 0/22 op een goed verdicht zandbed een goede constructie voor een funderingslaag met een hoog draagvermogen. Door de hydraulische eigenschappen van Duomix zal dit draagvermogen geleidelijk in de tijd toenemen.
Een funderingslaag van 20 à 25 cm Duomix 0/22 op een zandbed geeft een dusdanig draagvermogen dat spoorvorming tot een minimum beperkt blijft.

DUOMIX  ONDER GRASBETONBLOKKEN
Door de fijne gradering en bindende werking is Duomix 0/8 mm of 0/22 mm ook zeer geschikt om te gebruiken als fundering onder graskeien in bermen. Door de hydraulische eigenschappen verhardt het mengsel na verloop van tijd en zal het draagvermogen van de funderingslaag (geleidelijk) toenemen

DUOMIX ALS STELSPECIE
Bij het gebruik van Duomix als straatlaag is voor het stellen van trottoirbanden het gebruik van stelspecie overbodig geworden. De trottoirbanden kunnen rechtstreeks op Duomix gesteld worden en om wegdrukken van de trottoirbanden te voorkomen kan ook achter de banden Duomix woren gebruikt. Voor de verwerking van Duomix als stelspecie achter de banden dient extra water te worden toegevoegd.

DUOMIX ALS BERMVERHARDING
Duomix wordt al vele jaren gebruikt in bermen als bermverharding. Door het landbouwverkeer en vrachtverkeer worden de bermverhardingen vaak extra zwaar belast.

Duomix wordt in Nederland geproduceerd door ons zusterbedrijf Pelt & Hooykaas die sinds 1930 hoogwaardige producten maken van LD-staalslakken.

Afmetingen

  • 0/8 mm
  • 0/22 mm