Hydraulisch Fosforslakmengsel

Hydraulisch fosforslakmengsel 0/45 (HFS) is een mengsel van gebroken fosforslak en stabilisator en ideaal voor zwaar belaste verhardingen.

Hydraulisch Fosforslakmengsel 0/45 is geschikt als licht gebonden steenfunderingsmateriaal voor zwaar belaste asfalt- of betonverhardingen in de wegenbouw. Gezien de achtergrondstraling van fosforslak ( < 1 Bq/g) moet een funderingslaag van Hydraulisch Fosforslakmengsel minimaal met 0,07 m asfalt of gelijkwaardig (bijvoorbeeld een beton- of elementenverharding) worden afgedekt.

Toename elastische stijfheid en druksterkte.

Door de hydraulische eigenschappen verhardt het mengsel na verloop van tijd en zal de elastische stijfheid en druksterkte van de funderingslaag in de tijd aanzienlijk toenemen. Op deze manier worden de aslasten beter naar de ondergrond verspreid en wordt de bovenliggende asfaltconstructie minder zwaar belast.

Aanzienlijke besparing op asfaltdikte

Hierdoor zijn aanzienlijke besparingen mogelijk op de asfaltdikte zonder dat de levensduur van de verhardingsconstructie minder wordt. Bij een goede verdichting bedraagt de gemiddelde stijfheidsmodulus van het Hydraulisch Fosforslakmengsel 0/45 ongeveer 1000 MPa en bedraagt de druksterkte na 1 jaar meer dan 4 MPa.

Afmetingen

  • 0/45 mm

Meer informatie over Hydraulisch Fosforslakmengsel?