Bestortingswerkzaamheden Oosterscheldekering

Bij de Oosterscheldekering, ook wel Pijlerdam genoemd zijn regelmatig onderhoudswerkzaamheden nodig in opdracht van Rijkswaterstaat.

Begin 2019 hebben wij materiaal mogen leveren voor bestortingswerkzaamheden rondom de Oosterscheldekering in het gebied genaamd Roompot. Reden voor bestortingen is het wegspoelen van zand rondom Neeltje Jans en de Pijlerdam. Hierdoor ontstaan diepe geulen die opgevuld worden met zwaar materiaal wat minder gemakkelijk wegspoelt.

Dit jaar heeft Herbosch Kiere de werkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben als De Hoop in een samenwerkingsverband meer dan 120.000 ton staalslakken en meer dan 40.000 ton waterbouwsteen geleverd.

De staalslakken en waterbouwsteen werden gestort met de steenstorter “Atlantis”. De aanvoer van materialen is gebeurd in binnenvaartschepen vanaf locaties in Nederland, België en Duitsland.

Toegepaste producten