Tijdens de zomermaanden zijn enkele van onze voorraadlocaties gesloten. De kantoren in Terneuzen en Waalwijk blijven geopend. Klik hier voor een overzicht per locatie.

BGS-Base legt stevige basis voor ieder wegdek

BGSBase legt stevige basis voor ieder wegdek

De gemeente Alphen aan den Rijn ondertekende op 30 oktober 2018 het Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart. Het doel; het verduurzamen van de betonketen en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Op de Middelweg in Hazerswoude-Dorp brengt aannemer Versluys de samenwerking in de praktijk. Met het gebruik van het nieuwe BGSBase krijgt het wegdek een duurzaam fundament.

Beton staat met stip op één als meest gebruikte bouwmateriaal. Dit betekent meteen dat het een forse impact heeft op de CO2-uitstoot. Wereldwijd is beton verantwoordelijk voor 5 procent van de CO2-uitstoot. Verduurzaming van de betonketen betekent onder andere het hergebruik van oud beton in nieuw beton. Betongranulaat is dan niet meer beschikbaar voor de wegfunderingsmarkt en de gemeente is dan ook op zoek naar alternatief funderingsmateriaal. Aanleg van Nederlandse wegfunderingen met betongranulaat is niet bevorderlijk voor de ecologische footprint. De gemeente Alpen aan den Rijn trekt zich dit aan en pleit voor een hernieuwd inzicht als het aankomt op het gebruik van beton in de bouw.
Ed Wesenaar, projectleider gemeente Alphen aan den Rijn, houdt bij de uitvoering van projecten rekening met  het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. “Wij pakken de rol als voortrekker graag op. Het stimuleren van duurzame en circulaire initiatieven is een belangrijk beleidsdoel van de gemeente. Wij hebben onszelf de stevige ambitie gesteld om in 2050 een energie- en CO2-neutrale gemeente te zijn. Een andere belangrijke  ambitie is om binnen Alphen aan den Rijn een circulaire economie te realiseren waarin afval en gebruik van grondstoffen worden geminimaliseerd. Bij de Middelweg is gekozen om in plaats van opbreken en afvoeren van de bestaande fundering, het bovenste gedeelte te frezen en uit te spreiden. De fundering is vervolgens aangevuld met nieuw secundair BGS-Base. Andere duurzaamheidsmaatregelen betroffen grasbetontegels met cementvervanger en duurzame asfaltmengsels. Het uiteindelijke doel is een CO2-reductie te bereiken van 30 procent in 2021.”

Primeur voor polderweg

Edwin Angenent is trots op de primeur. Als aannemer van Versluys Groep werkt hij als eerste met het nieuwe BGS-Base om de weg te renoveren. Aan de Middelweg wordt maar liefst 12.000 m2 wegdek bedekt. Er vindt een verbreding plaats van 3 naar 6 meter. In een tijdsbestek van drie dagen worden het oude wegdek en fundering opengebroken en later voorzien van een laag BGSBase. Angenent licht toe: “Nadat we de cunetten hebben gemaakt, brengen we een funderingswapening aan. Hier spreiden we het BGS-Base materiaal in een laagdikte van 20 cm over uit. Vervolgens wordt dit uitgereden door een lasergestuurde grader. De chauffeur kan via de laser de informatie uitlezen en weet zo precies op welke hoogte hij werkt. Een wals egaliseert de fundering. Hier bovenop komt een laag menggranulaat van 10 cm aangevuld met een laag asfalt.
In Nederland wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van betongranulaat. Daar kleven echter ecologische nadelen aan, ook omdat de herkomst en samenstelling van het betongranulaat niet duidelijk is. BGS-Base wordt in Nederland geproduceerd van Nederlandse grondstoffen. Geleverd wordt er vanuit IJmuiden en Vianen. Er hoeft dus niets vanuit het buitenland geïmporteerd te worden.” 

Duurzaam doel

Rob Jansen, projectleider van ingenieursbureau Omniform Groep, adviseerde de gemeente op het gebied van duurzaam bouwen. “Wij hebben een adviserende rol maar de gemeente was zelf prima op de hoogte. Er lag een duidelijke eis met betrekking tot het gebruik van circulaire materialen. In eerste instantie zou bij de fundering betongranulaat worden toegepast. Maar dit paste niet bij het nieuwe uitgangspunt van circulair bouwen.
Daarom ging de gemeente op zoek naar een duurzaam alternatief. De keuze viel op BGS-Base van De Hoop Bouwgrondstoffen.”    
Paul van Scheppingen, accountmanager De Hoop Bouwgrondstoffen, vult aan. “Het gaat om een bijproduct uit de productie van hoogwaardig staal. BGS-Base is altijd in zeer ruime mate aanwezig. Van tekorten is dus geen sprake. Daarnaast is het een in Nederland vrijkomend product waarbij wij als gemeenschap de morele plicht hebben de positieve eigenschappen goed in te zetten in de infrastructurele werken. BGS-Base is qua kostprijs zeer interessant, snel in grote hoeveelheden leverbaar, licht hydraulisch en herbruikbaar. Het is bovendien een gecertificeerde bouwstof en voldoet aan de strengste eisen. Met dit product kunnen we in Nederland heel wat wegen duurzaam funderen. Bovendien spaart het gebruik van BGS-Base betongranulaat, dat zodoende hoogwaardiger in de keten kan worden ingezet.”

Mooi uitvloeren

Dagelijks houdt Edwin Angenent zich bezig met het aanleggen van wegen en voert wegrenovaties uit. Volgens hem zit er een groot verschil tussen het werken met BGS-Base en menggranulaat. “Menggranulaat verkruimelt en verweekt naarmate het in aanraking komt met vocht. BGS-Base blijft mooi vormvast. Dat wil zeggen; het heeft een hoge verbrijzelingsweerstand. Dit is ook nodig om de draagkracht van de weg te garanderen. Bovendien verweekt het materiaal niet wanneer het nat wordt.
Als gevolg van de vormvastheid krijg je ook geen spoorvorming. Deze eigenschappen komen de snelheid van werken ten goede. De werkzaamheden zijn eind 2019 afgerond.