Onderhoudswerk aan de Betuwelijn

Porfier ballast voor vernieuwing traject Betuwelijn

In augustus ’15 heeft Swietelsky Rail Benelux een onderhoudswerk uitgevoerd aan de Betuwelijn. In opdracht van ProRail is nieuw ballastmateriaal aangevoerd over een traject van ongeveer dertig kilometer.

De Betuwelijn is de honderdzestig kilometer lange goederenspoorlijn die loopt vanaf de Maasvlakte tot aan de Duitse grens.  

 

In drie weken tijd heeft Swietelsky Rail Benelux de spoorlijn tussen kilometer 54 en 81 voorzien van Porfier (31,5-50). De Porfier is aangebracht met wagons uitgerust met een onderlosser. Vervolgens is het materiaal door een speciaal voor dit werk ontwikkelde treincombinatie aangebracht en verdicht in het werk.

 

Porfier van Quenast voldoet aan SPC eisen van ProRail

Vanwege de haakweerstand is Porfier een ideale steensoort om te gebruiken als spoorballast. Het is van belang dat het materiaal, ook bij behoorlijke trillingen, goed op de plaats blijft liggen. De haakweerstand van dit materiaal uit de groeve van Quenast leent zich hier uitstekend voor.

 

De Porfier van Quenast voldoet aan de SPC eisen die zijn opgesteld door ProRail.

Direct in contact met de accountmanager in uw rayon

Producten

Alle producten