'T Killetje Breskens

Aanleg getijdenduiker van Waterdunen

 

’t Killetje is de naam van de locatie waar de getijdenduiker van Waterdunen is gebouwd. Via een oude doorgang in de dijk werd al jaren het overtollige water uit de achterliggende polders naar de zee afgevoerd. In de nieuwe getijdenduiker stroomt het polderwater door één van de vier kokers.

Als het project Waterdunen straks klaar is zal zeewater via de drie andere kokers het gebied in- en uit stromen. Het zeewater zal veel sneller stromen dan het afvloeiende polderwater. Dit kan leiden tot erosie van de bodem aan de zeezijde van ’t Killetje. Om te zorgen dat de stabiliteit van de waterkering niet in gevaar komt, worden er nu maatregelen genomen om de bodem te beschermen.

 

Werkzaamheden

Aan de zeezijde wordt de bodem van ’t Killetje verdiept. In totaal wordt zo’n 12.000 ton stortsteen aangevoerd.Ook boven water moet er het een en ander gebeuren. De westelijke nol wordt een stukje ingekort, zodat de uitstroomgeul in één lijn met de getijdenduiker komt te liggen en het water makkelijk wegstroomt. De aannemer is begin mei gestart met de werkzaamheden die in het totaal ongeveer vijf maanden in beslag nemen.

 

De bodembescherming van ’t Killetje wordt uitgevoerd in het kader van het project Waterdunen. Als regievoerder heeft de Provincie Zeeland de beheerder Waterschap Scheldestromen opdracht verleend voor de werkzaamheden. Van den Herik Sliedrecht is de aannemer die de werkzaamheden uit zal voeren. 'de grondstoffen voor dit mooie project worden geleverd door De Hoop Bouwgrondstoffen.

 

 

Direct in contact met de accountmanager in uw rayon

Producten

Alle producten