Wat is de MKI waarde van bouwgrondstoffen?

Regelmatig wordt de vraag gesteld wat de Milieukostenindicator (MKI) is van een bepaalde grondstof. Maar wat is een MKI waarde nu precies en hoe verhoudt zich dat tot bijvoorbeeld een LCA of EPD? 

We kennen de volgende begrippen:

LCA is de afkorting van Levenscyclusanalyse (in het engels: Life Cycle Assessment) en is een vaak uitgebreid rapport over de milieu-impact van een bepaald product. Een verkorte versie van een LCA rapport is een EPD.

EPD staat voor Environmental Product Declaration en is een kort rapport (2 tot 3 A4-tjes) wat de basis weer geeft van een LCA van een product. De EPD geeft snel inzicht in de opbouw en de elementen die bijdragen aan de milieu-impact. Een EPD dient geverifieerd te worden door een tot daartoe bevoegde instantie en wordt via een vast format opgesteld.

De milieu-impact van een bouwgrondstof wordt uiteindelijk uitgedrukt als MKI. MKI staat voor Milieukostenindicator en vat alle milieuefecten samen in 1 score. Deze score wordt uitgedrukt in Euro's per ton. 

Dus kort gezegd wordt een uitgebreid LCA rapport samengevat in een EPD. De uiteindelijke milieu-impact wordt uitgedrukt in een MKI waarde.

De Hoop Bouwgrondstoffen hecht veel waarde om inzicht te hebben in de milieu-impact van haar producten. Om die reden hebben wij voor diverse bouwgrondstoffen een levencyclusanalyse (LCA) laten maken en zijn de EPD's hiervoor beschikbaar waaruit de MKI waarde van dat product blijkt.

De MKI waarde drukken wij steeds uit in A1 t/m A3 voor het ontginnen, produceren (vaak breken en zeven) en intern transport van het product geladen in het schip of auto. Het transport drukken wij uit als een MKI waarde per tonkm zodat wij steeds met onze klanten de totale MKI waarde tot op de bestemming in Nederland kunnen uitrekenen.

Wilt u meer weten over de MKI waarde van een bepaalde bouwgrondstof? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Voor een overzicht van de reeds bekende MKI waarden verwijzen wij u naar onze downloadpagina onder het kopje 'MKI (EPD)'