Menggranulaat

Menggranulaat van gebroken puin is uitermate geschikt als fundatielaag onder verhardingen.

Het materiaal heeft een hogere constructieve waarde dan zand in zandbed en is dus geschikt voor relatief zwaar belaste constructies / verhardingen. Menggranulaat wordt verkregen uit steen- en betonpuin, dat vrijkomt bij sloopwerkzaamheden. Betongranulaat heeft een licht hydraulische werking. 

De Hoop produceert dit materiaal in Bergen op Zoom maar kan middels scheepsverlading door heel Nederland bezorgd worden.

Meer informatie over Menggranulaat?