Basalt

Basalt is een antraciet kleurig, bijzonder hard vulkanisch gesteente.

Basalt is een mafisch vulkanisch stollingsgesteente dat gevormd wordt door de stolling van Lava. De stolling van Basalt vindt plaats aan het aardoppervlak en daarom is Basalt een uitvloeingsgesteente. Basalt is meestal antraciet van kleur en bestaat uit kleine kristallen ontstaan door de snelle afkoeling.

De meeste Basalt die wij kennen komt uit de Duitse Eifel en Westerwald. Dit is ook het gebied waar veel Lava wordt gewonnen. Daar deze twee materialen eigenlijk dicht bij elkaar liggen ziet men ook wel dat men in een Lava groeve Basalt tegenkomt en omgekeerd. Ook is Basalt niet altijd antraciet. Een aantal winningen neigen naar de kleur bruin en dat is misschien een teken dat hier ook een deel Lava in zit. Het is makkelijk te controleren omdat het soortelijk gewicht van Basalt en Lava ver uit elkaar liggen.

Voor ons is Basalt echt Basalt en Lava echt Lava (zie productomschrijving Lava). Daarom kopen wij alleen bij de winning Nonnenberg, de meest donkere ‘antraciet’ winning in Duitsland. Wij kopen ook vanaf een en dezelfde winning om geen kleurverschillen te krijgen bij verschillende leveranties. Dit is vooral belangrijk voor de kleinere afmetingen welke worden gebruikt voor toplagen van stenen en tegels. Wij kunnen ons hier beslist geen kleurverschil permitteren. Kwaliteit voorop dus!

Omdat 100% Basalt een hard materiaal is met een hoge dichtheid (2,9 ton/m3) is Basalt geschikt voor veel toepassingen:

Betonwarenindustrie: kleine afmetingen voor toplagen van stenen en tegels. Ook geschikt voor Infra door de hardheid van het gesteente.

 • Tuindecoratie: midden grootte afmetingen. Ook geschikt voor opritten en parkeerplaatsen.
 • Waterbouw: de grote afmetingen voor dijkbekleding, kademuren en op golfbrekers.

Afmetingen

 • Einkehrsand 0,2-2,2 mm
 • Durubas 0,7-1,6 mm
 • 0-2 mm
 • 1-3 mm
 • 2-5 mm
 • 2-8 mm
 • 5-8 mm
 • 8-11 mm
 • 8-16 mm
 • 16-22 mm
 • 16-32 mm

Meer informatie over Basalt?