Wegenbouw

In Nederland liggen vele kilometers verharde wegen, die steeds intensiever worden gebruikt. Dit vraagt om een continu proces van verbeteringen en innovaties in de wegenbouw.

Als leverancier van bouwgrondstoffen voor wegenbouwprojecten zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Zo zijn wij onder andere actief m.b.t. de verbetering van akoestische (SMA-NL 8G+) en visuele eigenschappen (lichtreflectie door de toepassing van Luxovit en rijbaanscheiding door het gebruik van Tilrood) van het wegdek.

Van fundering tot toplaag

Onze materialen worden toegepast in alle lagen van een wegenbouwproject, vanaf de zandophoging en het zandbed tot en met de hoogovenslakken voor de fundering en diverse steenslagen voor de toplaag. Daarnaast leveren wij o.a. Waterbouwsteen voor de realisatie van bermen en is onze Porfier van Quenast een veel gebruikt materiaal op vliegvelden. 

Producten in wegenbouw

Projecten in wegenbouw