Tijdens de zomermaanden zijn enkele van onze voorraadlocaties gesloten. De kantoren in Terneuzen en Waalwijk blijven geopend. Klik hier voor een overzicht per locatie.

Waterbouw

Nederland en waterbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Honderden kilometers kust- en oeverwerken beschermen onze kust. Door offshore activiteiten en landaanwinning krijgen we ook in het water ‘voet aan de grond’.

In nauwe samenwerking met overheden en aannemers hebben wij al veel waterbouwprojecten van bouwgrondstoffen voorzien. Voorbeelden hiervan zijn: de Deltawerken, Tweede Maasvlakte, Belwind Offshore Windmolenpark en de IJsselmeerdijken.

Versterking en bestorting

De waterbouwsteen bij uitstek is breuksteen. Deze wordt veelvuldig toegepast in de versterking van onze dijken. Staalslakken worden als bestortingsmateriaal gebruikt, zoals onder andere bij de Oosterscheldekering. Beide materialen kunnen wij snel op locatie leveren.

Waterbouwprojecten vragen om logistieke kracht. Om het vervoer van de bouwgrondstoffen naar het project in goede banen te leiden is een specialistische aanpak noodzakelijk. Hiervoor beschikken wij over een eigen vloot aan transportmiddelen en een uitgebreid netwerk van transporteurs over het water en de (spoor)weg.

Producten in waterbouw

Projecten in waterbouw