Tijdens de zomermaanden zijn enkele van onze voorraadlocaties gesloten. De kantoren in Terneuzen en Waalwijk blijven geopend. Klik hier voor een overzicht per locatie.

Argex, innovatieve kleikorrels voor licht ophoog- en funderingsmateriaal

11 juli 2024

De demping van de Rijnhaven in Rotterdam, inclusief bijbehorende werkzaamheden, is een groot waterbouwproject dat momenteel wordt uitgevoerd door Boskalis Nederland, met De Hoop Bouwgrondstoffen als toeleverancier. De Gemeente Rotterdam streeft er met dit project naar om een derde van de Rijnhaven te dempen voor de bouw van 3.000 woningen en de aanleg van een stadspark en -strand. Boskalis Nederland, is hoofdaannemer van dit project en voert diverse werkzaamheden uit, zoals baggerwerk, sloopwerk, en het leveren en aanbrengen van licht ophoogmateriaal en waterbouwsteen. Voor het ophogen wordt gebruikgemaakt van Argex, een geëxpandeerde kleikorrel. Jacobus van Keulen van De Hoop Bouwgrondstoffen licht de voordelen toe van dit innovatieve, stevige, lichtgewicht materiaal voor grond-, weg- en waterbouwprojecten.

Argex
Van Keulen: “Geëxpandeerde kleikorrels worden al tientallen jaren wereldwijd met succes gebruikt als licht ophoog- en funderingsmateriaal. Door de vele gradaties en producteigenschappen, zoals lichtgewicht, drainerend en stabiel, kan Argex voor verschillende oplossingen ingezet worden op infrastructurele projecten. Infra werken op slecht draagkrachtige grond, vragen vaak om zettingsarme of zelfs zettingsvrije concepten. Argex was voor ons een logische keuze om toe te passen bij het project in de Rijnhaven.”

Verschillende toepassingen
Van Keulen vervolgt: “Argex kan op verschillende manieren worden toegepast. Bij gebruik achter kaai- of keermuren verminderen Argex-korrels het gewicht dat wordt uitgeoefend op de achterzijde van de structuur met minstens 60% in vergelijking met traditioneel aanvulmateriaal. Die gewichtsvermindering voorkomt en vermindert drastisch de hydrostatische druk door het hoog drainerend vermogen van Argex-korrels. Aanvullingen met Argex maken besparingen mogelijk door simpelweg de constructie lichter te maken!

Daarnaast vormt het de ideale basisgrondstof voor waterbuffer- en infiltratiebekkens. De pakketten geëxpandeerde kleikorrels worden ingepakt in een open of gesloten geotextiel. De open ruimtes in en tussen de korrels zorgen voor een ideale drainage. Bovendien kunnen Argex-korrels met een silowagen worden geblazen over een afstand tot 100 meter. Dit maakt het ideaal voor een snelle en makkelijke plaatsing op moeilijk bereikbare en/of berijdbare projectlocaties.”

“We passen Argex succesvol toe voor meerdere projecten in Nederland, zo werd het materiaal ook ingezet bij het project verbreding en verdieping A9 bij Amstelveen, ” voegt Van Keulen toe.