Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

13 juni 2019

Op 12 juni werd de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens getekend, met het doel om deze bedrijfstakken verder te verduurzamen.

Deze Green Deal voorziet in de uitvoering van het Nederlandse klimaatbeleid, waarin een verlaging van onder andere de belasting van het milieu en de beperking van de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen worden bepaald. U kunt er meer over lezen in het artikel van CBRB.

Transport De Hoop Bouwgrondstoffen

Het grootste doel in de Green Deal is een emissieloze en klimaatneutrale binnenvaart in 2050. Wij vervoeren ruim 90% van onze grondstoffen per binnenvaartschip en dat is nu al de meest duurzame manier van transport. De ondertekende Green Deal zal er voor zorgen dat deze transporten nog duurzamer worden. Dat is een mooie ontwikkeling!