Lichtgekleurd wegdek: duurzamer, veiliger en koeler

06 juli 2021

Een lichtgekleurde toevoeging in de toplaag van een asfaltweg had in het verleden voornamelijk een decoratieve functie. De laatste jaren realiseert men zich steeds meer de voordelen van een lichtgekleurd of wit oppervlak van de weg.

Een lichtgekleurd of wit oppervlak is duurzamer, veiligeren heeft een positief effect op hitte-eilandeffect. Wanneer de lichte kleur van het asfalt wordtverkregen door een lichtreflecterend materiaal worden deze voordelen nog verder versterkt. Zoverlaagt het de oppervlaktetemperatuur met gemiddeld zes graden Celsius en verlengt het delevensduur van het asfalt aanzienlijk. De witte steenslag Granusil heeft deze bijzondere lichtreflecterendeeigenschap van nature in zich.

De witte steenslag Granusil heeft deze bijzondere lichtreflecterendeeigenschap van nature in zich. Granusil wordt in de vorm van grijze en witte stenen in Cayeux sur Mer aan de Noordwestkust van Frankrijk. Deze regio staat bekend om zijn brede stranden en imposante kliffen en is tevens de winplaats van de stenen, die hier op natuurlijke wijze langs de kust, gevormd en verzameld worden. Door een proces van calcinatie wordt een witte flint verkregen met extreem hoge lichtreflectie met veel toepassingsmogelijkheden in de wegenbouw en betonindustrie. 

Het materiaal Granusil wordt ook wel Luxovit genoemd is zeker niet nieuw en heeft zich al vele decenniabewezen in asfaltmengsels, maar de onderliggendeargumentatie voor de toepassing is echter welveranderd. Op de boulevard van Scheveningen en de parkeerplaatsen bij het stadion van NAC Breda washet visuele effect de hoofdreden om voor dit materiaalte kiezen. Vandaag de dag vormen duurzaamheid,verkeersveiligheid en het tegengaan van hitte-eilandeffectde doorslaggevende factoren.

Duurzaam en reflecterend wegdek

Ook in de wegenbouw wordt actief gezocht naar duurzame oplossingen, zowel bij de uitvoering van projecten als in de keuze van de grondstoffen. Maar hoe draagt een lichtgekleurd wegdek bij aan duurzame wegenbouw? Dat heeft alles te maken met temperatuur en licht. Een traditioneel donkergekleurd of zelfs zwart wegdek neemt meer warmte op dan een lichtgekleurd wegdek. De gebruikte bitumen in het asfalt zal hierdoor in een donkere asfaltlaag eerder verweken, met een verhoogde kans op spoorvorming en uiteindelijk een eerdere noodzakelijke vervanging van het wegdek tot gevolg. Een lichtgekleurd wegdek absorbeert beduidend minder warmte. Uit diverse onderzoeken blijkt dat door de toepassing van Granusil of Luxovit de temperatuur van het wegdek in warme omstandigheden met gemiddeld zes graden Celsius wordt verlaagd. De levensduur van het asfalt wordt hierdoor verlengd met zo’n 25 tot 28 procent. De warmteopslag in donkergekleurd asfalt is ook een belangrijke bron voor het fenomeen hitte-eilandeffect of urban heat island effect (UHI). In binnensteden is in warme perioden de temperatuur hoger dan in het omliggende landelijke gebied door absorptie van warmte in donkere materialen en relatief lage windsnelheden.Dit is uiteraard van invloed op een prettig en gezond leefklimaat in de steden. Ook ontstaat hierdoor een hogere energievraag van apparatuur om huizen, kantoren en winkels te koelen, zoals aircosystemenen ventilatoren. En met de verwachting van hetKNMI dat de gemiddelde temperatuur in 2050 zo’n 0,9 tot 2,4 procent hoger ligt dan in 1990 het geval was, zullen de gevolgen hiervan alleen maar toenemen. Stedenbouwkundigen onderzoeken mogelijke oplossingen hiervoor, zoals het planten van meer bomen in de steden en de toepassing van bijvoorbeeld een lichtgekleurd of wit wegdek. Alleen al door het warmtebeperkende effect van een asfaltlaag met Granusil is een flinke winst in duurzaamheid te realiseren. Daarnaast dragen de lichtreflecterende eigenschappen ook op een andere manier bij aan duurzame wegenbouw. Door het wegdekreflecterend te maken is tot wel 30 procent te besparen op verlichting in verschillende situaties. Denkdaarbij bijvoorbeeld aan verlichting in tunnels en deopenbare straatverlichting. Er zijn nu eenmaal minderverlichtingspunten nodig wanneer de omgeving vanzichzelf al lichter is en dat houdt logischerwijs in dater minder energie nodig is om de verlichting te latenbranden en dus ook kostenbesparend is. 

Veiligheid door wegdekreflectie

Naast de te behalen winst op het gebied van duurzaamheid heeft de toepassing van Granusil ook een belangrijk effect op de verkeersveiligheid. Zo draagt de beperking van de eerder genoemde spoorvorming uiteraard al bij aan een veiligere verkeerssituatie. Maar het zijn vooral de lichtreflecterende eigenschappen die de verkeersveiligheid ten goede komen. Een lichtgekleurd wegdek is een zichtbaar wegdek, een reflecterend wegdek is een nog beter zichtbaar wegdek. Dat is niet alleen een belangrijk pluspunt voor het autoverkeer, maar is ook erg veilig op fietspaden die zelfs overdag door dichte bebossing als donker ervaren worden. Bovendien blijft de lichtreflectie ook tijdens regen zichtbaar, waardoor de kans dat automobilisten naast de weg raken wordt verkleind. In buitengebieden waar geen straatverlichting is aangebracht, zorgt de lichtreflectie voor een flink verhoogdeverkeersveiligheid.

Meer weten? Bezoek de productpagina van Granusil.