Tijdens de zomermaanden zijn enkele van onze voorraadlocaties gesloten. De kantoren in Terneuzen en Waalwijk blijven geopend. Klik hier voor een overzicht per locatie.

Rijnhaven Rotterdam krijgt vorm door intensieve samenwerking

04 juli 2024

Uniek binnenstedelijk project Rijnhaven Rotterdam krijgt vorm door intensieve samenwerking

De demping van de Rijnhaven in Rotterdam met bijkomende werkzaamheden is een grootschalig waterbouwproject dat momenteel wordt uitgevoerd door Boskalis Nederland met De Hoop Bouwgrondstoffen als betrouwbare toeleverancier. De Gemeente Rotterdam heeft als doel van dit project een derde van de Rijnhaven te dempen voor de bouw van 3.000 woningen en het realiseren van een park en strand. Boskalis Nederland is hoofdaannemer voor dit project en voert verschillende aspecten uit zoals; baggerwerk, sloopwerk, en het leveren en aanbrengen van licht ophoogmateriaal en waterbouwsteen. Een groot deel van de materialen wordt geleverd door De Hoop Bouwgrondstoffen. Jacobus van Keulen (De Hoop Bouwgrondstoffen) en Colin Mierop (Boskalis Nederland) vertellen over de voortgang van de werkzaamheden, en de uitdagingen die ze in de praktijk zijn tegengekomen.

Mierop legt uit: " Van het havenbekken wordt een derde deel gedempt. Daar zijn we in 2022 aan begonnen. Op een deel van de demping  komen 3.000 woningen, daarnaast komt een aan te leggen park en strand. Eerst heeft Boskalis de haven gebaggerd, daarna gedempt tot -7 NAP en vervolgens verticale drainage aangebracht vanaf het water. Na het uitvoeren van verticale drainage via het water, hebben we de demping tot het niveau van + 2 NAP gebracht. In totaal is er nu 1 miljoen m3 zand aangebracht. Momenteel zijn we bezig met het aanvullen van holle ruimtes onder de kades om zettingsverschillen te voorkomen, en brengen we 450.000 meter drainage aan vanaf het land."

Boskalis heeft drie stenendammen aangelegd met 40.000 ton hergebruik stenen uit de haven en circa 50.000 ton breukstenen aangevoerd door De Hoop Bouwgrondstoffen. Daarnaast komen op een zichtdeel van het talud grotere breukstenen van 40-200 kg met een antraciet look. Parallel levert De Hoop Bouwgrondstoffen 14.000m³ licht ophoogmateriaal aan, Argex, een geëxpandeerd kleikorrelgranulaat dat zijn sterkte behoudt. Het doel van de gemeente is gewichtsbesparing in verband met de eventuele zetting van de parkeerlus aan het Luxor Theater. Bijvoorbeeld een grondstof als zand is te zwaar.

Mierop benadrukt de logistieke beperkingen van werken in de stad: "We moeten voldoen aan contractuele beperkingen zoals bulk aanvoer via het water, beperkte werktijden en een ophoogschema ter vermindering van zetting.  Voor de manier van lossen zochten we een oplossing met minder vrachtvervoer door de stad. Daarom hebben we gevraagd aan De Hoop Bouwgrondstoffen om mee te denken om samen tot een oplossing te komen.

Van Keulen: “Door grote volumes was het makkelijker om het materiaal vanaf een schip met een losband te lossen en tijdens een overleg met een ervaren collega kwam het relatieschip Damian ter sprake. We hebben bij De Hoop Bouwgrondstoffen een ruim vloot relatieschepen tot onze beschikking. Voor dit project is het schip  ‘Damian’ ingezet dat beschikt over een losband van ca. 32 meter. Met de lopende band werd het materiaal aan de kant gelost op de wal. Vervolgens werd het materiaal met shovels verwerkt in het projectgebied.”

Het succes van het project ligt volgens Mierop en Van Keulen in de nauwe samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, aannemer en leveranciers. Ondanks de uitdagingen verloopt de planning goed, waarbij het aanpassingsvermogen cruciaal is voor het succes van dit binnenstedelijke project. Als het bouwen  straks klaar is, komen er huur- en koopwoningen. Naast het 'stadspark' worden aan de kades van de Rijnhaven drijvende parken aangelegd. Door steigers en loopbruggen kunnen de mensen straks van park naar park lopen en een echt rondje Rijnhaven wandelen en zwemmen.

Meer informatie over het project.