Aanleg golfpark Treasure Island

Voor de aanleg van het nieuwe golfpark Treasure Island in De Heen werd ons depot in Waalwijk vorig jaar benaderd voor een prijsopgave en de levering van materialen. De gebroeders Akkermans hadden voor de aanleg van het golfpark, naast de reeds bestaande golfbaan, specifieke wensen voor de toe te passen bouwgrondstoffen.

Voor de realisatie van het park, die begin dit jaar van start ging, maakten zij gebruik van de deskundigheid van een Zweedse golfbaanbouwer. De diversiteit aan toegepaste materialen op het park is groot. Van het fijnste zand tot grote keien hebben wij in De Heen geleverd. Elke levering werd voorafgegaan door een bezoek aan het golfpark met een materiaal monster ter controle. Inmiddels is het golfpark geopend, helaas niet met een groot feest zoals het plan was, maar het publiek weet de baan goed te vinden.

Een overzicht van de toepassing van onze materialen:

  • Vanwege een sterk waterdoorlatend steenskelet is als fundering voor de golfbanen zelf gekozen voor kalksteen 0-32mm.
  • De fundering voor onder de bestrating is aangebracht met betongranulaat.
  • Als aankleding voor het park en de vijftien banen werden grote zwerfkeien afgeroepen.
  • De bodembedekking is gedaan met moranekeien.
  • Voor het metselen van diverse objecten op het park is er rivierzand 0-8 geleverd.
  • De hogere obstakels werden opgebouwd uit een gneis 0-63 en een toplaag van kalksteen 0-32.
  • Voor de afwerking liggen er stroken Nederlandse steenslag en grijze ardenner split.
  • Als laatste is er een klein strandje gecreëerd met cotswold 0-8.

Toegepaste producten