Argex, de lichtgewicht oplossing voor fundatie en ophoging

De bodem in Nederland daalt en om die reden wordt vaak gewerkt met een lichtgewicht ophoogmateriaal.

De daling van de bodem kunnen ze in een stad als Gouda, gebouwd in een gebied met veen en klei in de ondergrond, erg goed merken. Gemiddeld daalt de bodem hier jaarlijks met 3 mm en op enkele plekken is dat zelfs 10 millimeter. Hierdoor verzakken gevels en ontstaat er schade aan wegen en rioleringen. In Gouda zijn onder andere ophoogprojecten ingezet om de gevolgen te beperken.

Voor het ophogen en voorzien in een solide, maar lichtgewicht fundering is Argex een logische keuze. Dit materiaal heeft uitstekende eigenschappen voor deze toepassing en weegt slechts gemiddeld 750kg per m3 nat verdicht.

De ophoogwerkzaamheden aan de Van Heuven Goedhartsingel in Gouda zijn uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV in opdracht van Woonpartners Midden-Holland. Hierbij is Argex 4/8 gebroken toegepast.

Kijk voor meer informatie en mogelijkheden met Argex op de productpagina.

Toegepaste producten