Fietspad Hoorn

Gemeente Hoorn zocht een oplossing om een bestaand geasfalteert fietspad te vervangen met een duurzaam en circulair alternatief. 

In een samenwerkingsverband tussen GBN, Leicon Verkeersgeleiding, De Hoop Bouwgrondstoffen en gemeente Hoorn is gekozen voor een oplossing van 100% gerecycled beton uit de gemeente met een toplaag van Granusil.

Voordelen
Voordelen voor fietsers komen voornamelijk door de toplaag van het fietspad. In deze toplaag is wit reflecterend grind/gesteente aangebracht, Granusil. Door de reflectie is er zichtbaar een betere scheiding tussen verharding en berm. Daarnaast is minder openbare verlichting nodig en houden fietsers ’s avonds een veilig gevoel. De reflecterende laag maakt het pad stroef en zorgt daarmee voor een betere bestandheid tegen vorst- en dooizouten. Bij zomerse temperaturen neemt het pad een lagere temperatuur aan dan traditioneel beton of asfalt.

Circulaire economie
Het fietspad is een mooi resultaat van circulaire economie. Het grind en het zand in de betonelementen zijn bijvoorbeeld vervangen door 100% gerecycled materiaal. Het materiaal is afkomstig van betonpuin uit de regio Hoorn. Onder andere is het puin van de sloop van het Westfriesgasthuis hiervoor gebruikt. Daarnaast zijn elementen van het fietspad onderling gekoppeld, waardoor verzakkingen en wortelopdruk worden beperkt. Door de flexibele koppeling zijn de elementen opneembaar en kunnen op een andere locatie opnieuw worden ingezet. Wordt het fietspad veel gebruikt? Dan kunnen de platen een kwartslag gedraaid worden. Het fietspad wordt dan breder, wel zijn er dan een paar extra platen nodig.

Toegepaste producten