Renovatie Krammersluizen

Als onderdeel van de grootscheepse renovatie (2020 - 2022) van het Krammersluizencomplex wordt waterbouwsteen aangebracht ter bescherming van de bodem en de oevers.

De Krammersluizen zijn tesamen met de Philipsdam tussen 1976 en 1987 aangelegd. De Philipsdam scheidt het zoete water van het Volkerak-Zoommeer van het zoute water in de Oosterschelde. De Krammersluizen vormen de doorgang voor de scheepsvaart tussen Zeeland en de grote rivieren. Na ruim dertig jaar wordt het complex grondig gerenoveerd. Een deel van deze renovatie bestaat uit het vernieuwen van de bodem- en oeverbescherming. Hiervoor brengen De Klerk BV en haar partners in opdracht van Rijkswaterstaat waterbouwsteen aan op bundels van wilgentenen.

Kijk voor meer informatie over de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van waterbouwsteen op de productpagina waterbouwsteen.

Toegepaste producten