Tilrood fietsstroken in het Friese Follega

Een 60 kilometer per uur weg, daar hoort volgens de landelijke richtlijnen alleen een kantbelijning bij.

Toch voelden bewoners en fietsers zich niet altijd veilig op de Straatweg, waar zowel fietsers als auto’s gebruik maken van dezelfde rijbaan. De brede weg tussen Follega en Lemmer zorgde voor veel hardrijdende auto’s. Een fietssuggestiestrook met Tilrood bood de oplossing.

Tilrood is een zeer hard en felrood stollingsgesteente dat zijn oorsprong, in de vorm van magma, ver onder de aardkorst vindt. Het wordt veelvuldig toegepast in de wegenbouw wanneer een rode rijbaan gewenst is.

Een asfaltploeg van Strukton bracht Tilrood 2-6mm aan in de slijtlaag van de Straatweg. Dit vormt een onderscheidende en herkenbare rijstrook voor fietsers, waarmee een scheiding van de hoofdrijbaan wordt gecreëerd. Een veilige oplossing, die Friesland als fietsprovincie ten goede komt.

Toegepaste producten