Tijdens de zomerperiode kennen onze depots aangepaste openingstijden. Het hoofdkantoor in Terneuzen is normaal bereikbaar.

 overzicht openingstijden

Vliegas

Poederkoolvliegas (Vliegas) is een bijproduct van een kolencentrale.

Bij de verbranding van kolen wordt vliegas afgevangen en volledig hergebruikt in betontoepassingen. Het geeft voordelen in betonmengels omdat het enerzijds cement bespaart en anderzijds zorgt voor een goede verwerkbaarheid van het mengsel.

Omdat Vliegas een bijproduct is van de kolencentrales is dit materiaal in steeds mindere mate beschikbaar. De Belgische centrales zijn al gesloten en in Nederland worden ze actief afgebouwd of wordt er biomasse bijgestookt. In dat laatste geval is de vliegas die beschikbaar komt van dat proces niet geschikt als cementvervanger in beton.

U kunt contact met ons opnemen over de actuele stand van zaken met betrekking tot het leveren van Poederkoolvliegas.

Een heel goed alternatief waarmee u dezelfde voordelen en besparingen kunt behalen is kalksteenmeel. Bezoek de productpagina voor meer informatie.