Waterbouwslak

Waterbouwslak wordt toegepast als steenbestorting voor bodem- en oeverbescherming.

Waterbouwslak komt zowel voor als LD-Staalslak en als ELO-Slak. Beiden zijn een bijproduct van de staalproductie, verkregen door het gesmolten gesteente snel af te koelen. Het materiaal wordt veelvuldig toepast in Nederland in waterbouwwerken vanwege de unieke eigenschappen: hoog soortelijk gewicht, grillige structuur (haakweerstand) en uitstekende milieuhygenische eigenschappen.

Waterbouwslak wordt geleverd conform de NEN13383-1 en voldoet aan de strengste eisen van het Besluit Bodemkwaliteit (BSB).

Afmetingen

  • 45/180 mm

Projecten met Waterbouwslak