Waterbouwslak

Waterbouwslak wordt toegepast als steenbestorting voor bodem- en oeverbescherming.

Waterbouwslak komt zowel voor als LD-Staalslak en als ELO-Slak. Beiden zijn een bijproduct van de staalproductie, verkregen door het gesmolten gesteente snel af te koelen (laten schrikken). Het materiaal wordt veelvuldig toepast in Nederland in waterbouwwerken vanwege de unieke eigenschappen: hoog soortelijk gewicht, grillige structuur (haakweerstand) en uitstekende milieuhygenische eigenschappen.

Waterbouwslak wordt geleverd conform de NEN13383 en BRL9345 en voldoet aan de strengste eisen van het Besluit Bodemkwaliteit (BSB).

Afmetingen

  • 45-180mm

Meer informatie over Waterbouwslak?

Projecten met Waterbouwslak