Vernieuwing N61 in Zeeuws-Vlaanderen

Belangrijkste oost-westverbinding (N61) in Zeeuws-Vlaanderen volledig aangepakt

De N61 is de belangrijkste oost-westverbinding in Zeeuws-Vlaanderen. Dit traject stond jarenlang te boek als onveilig.

Deze drukke weg, met veel landbouwverkeer op de hoofdrijbaan en veel aansluitingen die direct op de weg uitkomen, was nodig toe aan verbetering met een hogere verkeersveiligheid. Bovendien werd er gezocht naar een oplossing voor geluid- en verkeershinder in Schoondijke.

 

Aannemer Rasenberg Wegenbouw werd de uitvoerende partij van het project. Met onder andere materialen uit ons assortiment zijn de volgende onderdelen uitgevoerd: de aanleg van circa 22 km nieuwe hoofdrijbaan, parallelwegen voor langzaam verkeer, een vrij liggend fietspad, vijf fietstunnels en zes rotondes.

 

Zeer stabiele grondstoffen als funderingsmateriaal

Voor dit project mocht De Hoop Bouwgrondstoffen de volgende grondstoffen leveren: 3500 ton Microdioriet, 100.000 m3 zand voor zandbed, 100.000 ton Fosforslak als funderingsmateriaal en 35.000 ton Waterbouwsteen 56-125 mm.

Direct in contact met de accountmanager in uw rayon

Producten

Alle producten